Nová omietka priečky

Internátna ulica Banská Bystrica