Pôvodný stav priečky

Internátna ulica Banská Bystrica