Vymurovanie nového bytového jadra

Internátna ulica Banská Bystrica