Vymurovanie priečky+pôvodný stav WC

Internátna ulica Banská Bystrica