Zmena dispozície jadra v 1+1

Švermova ulica, Banská Bystrica